Go to content

Main menu:

Učenički servis

jQuery UI Accordion - No auto height

UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS

Članovi učeničkog servisa mogu biti svi redovni učenici Pitagore i učenici srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije s kojima učenički servis Pitagora ima potpisan Sporazum, a koji imaju navršenih 15. godina. U servis se možete učlaniti tijekom cijele godine. Provjerite na sljedećem popisu imate li pravo na upis, tj.da li vaša škola ima sa servisom potpisan Sporazum.
POPIS ŠKOLA S KOJIMA IMAMO POTPISAN SPORAZUM

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČLANJENJE U SERVIS

Navedenu dokumentaciju za učlanjenje možete dostaviti osobno u servis ili poslati poštom na adresu servisa tijekom cijele godine.

  • 1. ORIGINALNA ŠKOLSKA POTVRDA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINI (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOSLENJA UČENIKA) ILI E-POTVRDA PREUZETA SA SUSTAVA E-DNEVNIK https://ocjene.skole.hr/login (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOSLENJA UČENIKA). UKOLIKO POTVRDU DOSTAVLJATE ELEKTRONIČKOM POŠTOM MOLIM VAS DOSTAVITE E-POTVRDU PREUZETU PREKO SUSTAVA E-DNEVNIK (https://ocjene.skole.hr/login)
  • 2. OIB
  • 3. OSOBNA ISKAZNICA
  • 4. OSOBNI ŽIRO RAČUN (fotokopija potvrde o IBAN-u ŽIRO RAČUNA ili ugovor)
  • 5. ISPUNJENA SUGLASNOST ZA RAD I OBRADU PODATAKA (maloljetnim učenicima suglasnost mora supotpisati jedan roditelj (otac ili majka) ili skrbnik)
Ukoliko dokumentaciju šaljete putem elektroničke pošte molimo Vas da dostavite e-Potvrdu preuzetu s https://ocjene.skole.hr/login. Ostalu dokumentaciju možete skenirati i spremiti u jedan pdf dokument. Navedenu dokumentaciju za učlanjenje možete dostaviti osobno u servis, poslati poštom na adresu servisa ili skeniranu dokumentaciju poslati na e-mail servisa (ucenicki.servis@outlook.com) tijekom cijele godine.

ISPUNJAVANJE SUGLASNOSTI ZA RAD I OBRADU PODATAKA

Na za to predviđenu crtu tiskanim slovima upiše se ime i prezime učenika/učenice, njegov/njen OIB i datum i godina rođenja.
Donji desni kut suglasnosti rezerviran je za potpise.
Ukoliko je učenik/učenica punoljetan/punoljetna (tj. ima navršenih 18 godina) on/ona se potpisuje na za to naznačeno mjesto.
Ukoliko je učenik/učenica maloljetan/maloljetna uz njegov/njezin potpis treba se potpisati jedan od roditelja (otac ili majka) ili učenikov/učeničin skrbnik/skrbnica.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRODUŽENJE ČLANSKE ISKAZNICE

Navedenu dokumentaciju za produženje iskaznice možete dostaviti osobno u servis ili poslati poštom na adresu servisa tijekom cijele godine.

  • 1. ORIGINALNA ŠKOLSKA POTVRDA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINI (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOSLENJA UČENIKA) ILI E-POTVRDA PREUZETA SA SUSTAVA E-DNEVNIK https://ocjene.skole.hr/login (svrha: OSTVARIVANJE PRAVA KOD SEZONSKOG ZAPOSLENJA UČENIKA). UKOLIKO POTVRDU DOSTAVLJATE ELEKTRONIČKOM POŠTOM MOLIM VAS DOSTAVITE E-POTVRDU PREUZETU PREKO SUSTAVA E-DNEVNIK (https://ocjene.skole.hr/login)
  • 2. STARA UČENIČKA ISKAZNICA
  • 3. ISPUNJENA SUGLASNOST ZA RAD I OBRADU PODATAKA (maloljetnim učenicima suglasnost mora supotpisati jedan roditelj (otac ili majka) ili skrbnik). Ukoliko ste istu ispunili prethodnih godina, nije ju potrebno ponovno ispunjavati.
Ukoliko dokumentaciju šaljete putem elektroničke pošte molimo Vas da dostavite e-Potvrdu preuzetu s https://ocjene.skole.hr/login. Ostalu dokumentaciju možete skenirati i spremiti u jedan pdf dokument. Navedenu dokumentaciju za učlanjenje možete dostaviti osobno u servis, poslati poštom na adresu servisa ili skeniranu dokumentaciju poslati na e-mail servisa (ucenicki.servis@outlook.com) tijekom cijele godine.

IZDAVANJE UČENIČKOG UGOVORA

Učenici smiju raditi samo za vrijeme trajanja školskih praznika (zimskih, proljetnih i ljetnih). Ugovor o povremenom radu redovnog učenika uzima se prije početka rada. Za uzimanje ugovora potrebni su:

  • OVJERENA UČENIČKA ISKAZNICA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU
  • PODACI O POSLODAVCU: Točan naziv tvrtke ili obrta (ukoliko se radi o obrtu navesti i vlasnika) Adresa sjedišta tvrtke OIB tvrtke ili obrta Kontakt telefon i/ili e-mail

Obrazac – Podaci o poslodavcu

Nakon što servis izda ugovor učenik/učenica ga nosi svom poslodavcu. Po završetku posla poslodavac popunjava potrebne podatke na ugovoru, isti ovjerava svojim pečatom i potpisom, te ga dostavlja učeničkom servisu. Servis na temelju tih podataka poslodavcu ispostavlja račun za plaćanje. Čim poslodavac podmiri račun, odnosno uplati novce na žiro račun servisa, servis u najkraćem mogućem roku uplaćuje novce na ŽIRO RAČUN učenika/učenice.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

TKO MOŽE BITI ČLAN UČENIČKOG SERVISA? POHAĐAM ŠKOLU U DRUGOJ ŽUPANIJI/DRŽAVI, ALI ŽIVIM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI. MOGU LI SE UČLANITI U VAŠ SERVIS? KAKO RADI SERVIS?

Članovi učeničkog servisa mogu biti svi redovni učenici srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije koji imaju navršenih 15. godina ukoliko je njihova škola sa učeničkim servisom potpisala Sporazum. Ukoliko pohađate školu u nekoj drugoj županiji u Republici Hrvatskoj ili u nekoj drugoj državi, morate se obratiti tajništvu škole koju pohađate da Vas upute na učeničke servise u toj županiji ili državi. Servis radi cijelu godinu (radno vrijeme i kontakt servisa potražite pod stavkom KONTAKTI I RADNO VRIJEME), te se možete učlaniti tijekom cijele godine.
POPIS ŠKOLA S KOJIMA IMAMO POTPISAN SPORAZUM

DO KADA VRIJEDI UČENIČKA ISKAZNICA?

Članstvo u učeničkom servisu vrijedi za školsku godinu koja počinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza iduće godine. Članstvo u učeničkom servisu se produžuje donošenjem školske potvrde za tekuću školsku godinu.

IZGUBIO/IZGUBILA SAM ISKAZNICU.

U slučaju gubitka ovjerene učeničke iskaznice za tekuću školsku godinu učenik/učenica servisu treba dostaviti osobnu iskaznicu (ili fotokopiju iste). Servis će na temelju dostavljene dokumentacije izdati duplikat učeničke iskaznice. Ukoliko učenik/učenica nije ovjerio/ovjerila iskaznicu za tekuću školsku godinu, a istu je izgubio/izgubila uz osobnu iskaznicu (ili fotokopiju iste) servisu treba dostaviti i školsku potvrdu za tekuću školsku godinu. Servis će na temelju dostavljene dokumentacije izdati duplikat učeničke iskaznice.

MOGU LI SERVISU UMJESTO ŽIRO RAČUNA DOSTAVITI IBAN TEKUĆEG RAČUNA ILI ŠTEDNU KNJIŽICU?

Ne. Učenički servis može uplaćivati sredstva samo na ŽIRO RAČUN učenika/učenice.

GODIŠNJA ZARADA/GUBITAK POREZNE OLAKŠICE/DJEČJEG DOPLATKA

• Učenička zarada iskazana je u NETO iznosu. Učenik/učenica prestaje biti porezna olakšica svojim roditeljima ukoliko iznos njegovih/njenih primitaka prelazi 3.185,38 € NETO NETO u kalendarskoj godini. Za dodatne informacije pogledajte Zakon o porezu na dohodak i izmjene i dopune istoga.
• U slučaju da učenik/učenica ostvari zaradu iznad 9.556,18 € NETO u kalendarskoj godini, na prijeđenu razliku obračunat će se porez po stopi od 20% i prirez prema općini prebivališta.
• Za dodatne informacije obratite se nadležnom uredu Porezne uprave ili potražite informacije na web stranici Porezne uprave (https://www.porezna-uprava.hr).

KONTAKTI I RADNO VRIJEME

Ukoliko niste pronašli potrebne informacije na web stranici slobodno nas kontaktirajte putem e-maila ili telefona. Ili posjetite osobno ured na adresi:
Šetalište Bačvice 10 III. kat, soba broj 85
21000 Split
Tel: 021/488-947; e-mail: ucenicki.servis@outlook.com
RADNO VRIJEME SERVISA Od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00. Vikendom i praznicima servis ne radi.
Back to content | Back to main menu